Hoppa till innehåll

Användarvillkor

Allmänt

Ajovarma fungerar som Traficoms tjänsteleverantör och avtalspartner för förarexamina samt persontillstånd inom vägtrafiken.

Godkännande av villkor

Dessa bokningsvillkor gäller bokningar via alla bokningskanaler. Genom att göra en bokning försäkrar du att du har tagit del av dessa bokningsvillkor och godkänner dem.

Bokning och bekräftelse

Bokningen betraktas som bindande när den har bekräftats och du har fått en bokningsbekräftelse. Bekräftelse kan ske muntligt eller elektroniskt via bokningssystemet. Bokningssystemet meddelar när bokningen har bekräftats, och om du vill kan du få en bokningsbekräftelse till din e-post.

Betalning av bokning

Bokningen kan betalas i förskott eller på ett betjäningsställe. Vår betalningstjänst tillhandahålls av Klarna. Finska bankkort, de vanligaste kredit- och betalkorten samt kontanter accepteras som betalningsmedel på våra betjäningsställen. Mera information om betalningsvillkoren finns på www.ajovarma.fi/betalningsvillkor

Om ditt kör- eller hanteringsprov utförs på någon annan adress än Ajovarmas betjäningsställe ska du se till att provet betalas i förskott.

Priset för myndighetstjänsterna vi erbjuder fastställs av rådande förordningar från transport- och kommunikationsverket.

Ändring och annullering av bokning

Med bokningsbekräftelsen får du ett bokningsnummer som du kan betala, ändra eller vid behov annullera bokningen med.

Du kan ändra och annullera bokningen i vår webbtjänst. Undantagsfall är:

  • Ifall tiden för körprovet, hanteringsprovet eller muntliga teoriprovet måste annulleras, måste det göras föregående vardag under Ajovarma telefontjänstens öppethållets tid (mån-fre 8-15:45). I annat fall kan bokningen ändras endast via vår riksomfattande telefontjänst tfn 029 534 5115
  • Ändringar av bokningar som en bilskola har gjort ombesörjs av bilskolan. Ta kontakt med din bilskola i dessa fall.
  • Annullering av bokningar betalda i förskott görs via vår riksomfattande telefontjänst tfn 029 534 5115.

Eventuella ändringar av avgiftsförordning kan begränsa flyttningen av en förskottsbetald bokning.

 

Debitering av annulleringsavgift

Om du blir tvungen att annullera ett kör- eller hanteringsprov eller ett muntligt teoriprov, gör det senast vardagen före den bokade tiden under öppettiderna (mån–fre kl. 8.00–16.15) för Ajovarmas telefontjänst. I annat fall debiteras en annulleringsavgift på 50 % av priset för den bokade produkten.

Annulleringsavgift debiteras också om provet inte kan utföras av en anledning som kan hänföras till kunden. (t.ex. handlingar som saknas, bristfällig körutrustning, felaktigt monterad undervisningspedal eller icke fungerande undervisningspedal). 

Om ett hanterings- eller körprov måste annulleras på grund av farliga väderförhållanden debiteras kunden inte för outnyttjad tid.

Om Ajovarma blir tvunget att annullera eller flytta bokning debiteras kunden ingen annulleringsavgift.

Ajovarma svarar inte för kostnader orsakade av annulleringen.
 

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för användningen av Tjänsten samt det material hen har lämnat i Tjänsten och för att användningen av Tjänsten eller ovannämnt material inte gör intrång på tredje parts upphovs-, industriella eller andra skyddade rättigheter eller strider mot användningsvillkor eller eventuella specialvillkor, lag eller god sed eller orsakar skada eller störningar i nätverket, Ajovarma, Ajovarmas avtalsparter, övriga användare av Tjänsten eller andra tredje parter. Användare åtar sig att kompensera för skador som orsakats Ajovarma eller tredje part.